De Lairesse Bouwmanagement bv - KvK 34139656 - Generaal Vetterstraat 77 A - 1059 BT Amsterdam - disclaimer

Voor welke diensten kunt u bij De Lairesse Bouwmanagement terecht?

 

De Lairesse

B  O  U  W  M  A  N  A  G  E  M  E  N  T  

bv

 
 

De Lairesse

BOUWMANAGEMENT  bv

Voor welke diensten kunt u bij De Lairesse Bouwmanagement terecht?

 

De Lairesse Bouwmanagement bv - KvK 34139656 - disclaimer

Generaal Vetterstraat 77 A - 1059 BT Amsterdam

Diensten van De Lairesse Bouwmanagement

 

 • Meerjaren onderhoudsplan
  • In overleg een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) maken ... lees meer
 •  
 • Voorbereiding en begeleiding uitvoering groot onderhoud
  • Jaarlijks wordt een update gemaakt van wat nodig is ...lees meer
 •  
 • Technisch beheer
  • Het aan ons uitbesteden van het technisch beheer ... lees meer
 •  
 • Startende VVE en oplevering nieuwbouw
  • De bescherming van de VvE ... lees meer
 •  
 • Verbouwing- en transformatiebegeleiding
  • Bij modernisering of verbetering ... lees meer
 •  
 • Moderne energieoplossingen
  • Nieuwe mogelijkheden om energie te besparen ... lees meer

 

Meerjaren onderhoudsplan

Wij maken in overleg met het VVE-bestuur een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP). Na een uitgebreide schouw van het complex adviseren wij u over de te ondernemen stappen voor het duurzaam onderhoud van de gevels, daken, gemeenschappelijke ruimten, installaties, parkeergarages, etcetera.  In het MJOP omschrijven wij in tekst het gebouw en de gebruikte materialen. Wij adviseren over de resterende levensduur en het uit te voeren  onderhoud gedurende de levensduur. In een meerjarenplan maken wij de noodzakelijke investeringen inzichtelijk.

 

Voorbereiding en begeleiding uitvoering groot onderhoud

Jaarlijks wordt een update gemaakt van de uitvoeringsplanning zodat alleen het onderhoud uitgevoerd wordt wat ook echt nodig is. Daarbij ondersteunen wij het bestuur bij de jaarvergadering van de VVE en geven een presentatie van de uit te voeren plannen.

Wij maken voor u uiteraard berekeningen van de benodigde investeringen en helpen u met het selecteren van de uitvoerende partijen. We adviseren over de werkomschrijving, de te gebruiken materialen en offertes. Daarna kunnen wij het groot onderhoud begeleiden tot en met de oplevering en afhandeling van de losse eindjes.

 

Technisch beheer

Met het uitbesteden van het technisch beheer van het complex aan De Lairesse Bouwmanagement zorgt de VVE voor continu behoud van de goede staat van en zorg voor het eigendom. Besturen komen en gaan, en daarmee is het lastig om bijvoorbeeld technische kennis over het beheer van een gebouw ‘vast te houden’. Bovendien kan van een bestuur ook niet verwacht worden dat het alle technische kennis zelf in huis heeft.

Door uitbesteding van het beheer kan ook geld bespaard worden omdat niet telkens het wiel opnieuw hoeft te worden uitgevonden. Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan gebruik van bijzondere materialen of kennis van installaties.

Wij vormen daarmee een deel van het collectieve geheugen van het complex en kunnen u en toekomstige bewoners daarom goed adviseren over de staat van onderhoud. Dat geeft zekerheid en voorkomt teleurstellingen.

De Lairesse Bouwmanagement werkt met betrouwbare uitvoerende partners die wij regelmatig inschakelen voor hetzelfde complex. Dat scheelt veel voorbereidingstijd en zorgt voor zorgvuldige naleving van de afspraken.

 

Startende VVE en oplevering nieuwbouw

Tot aan de oplevering van een nieuwbouwcomplex zijn toekomstige eigenaars van appartementen in Nederland juridisch goed beschermd. De bescherming van de VvE bij de oplevering van de algemene ruimtes is in ons land, naar ons idee, juist onvoldoende goed geregeld. Garanties op onderdelen blijken soms onvolledig of onredelijk. Besturen hebben vaak beperkt kennis van installaties en constructies.

De Lairesse Bouwmanagement helpt startende VVE’s met het in kaart brengen van alle voorwaarden en de technische controles bij oplevering. En wij zorgen voor onderhandelingen met de bouwer en aannemer over bouwkundige gebreken en eventuele bouwfouten. Wij ondersteunen u bij het, desnoods juridisch, afdwingen van reparaties, garanties en compensatie.

 

Verbouwing- en transformatiebegeleiding

Heeft u speciale verzoeken voor modernisering van bijvoorbeeld de gebouwentree, installatie van toegang- of beveiligingsapparatuur of andere wensen ten aanzien van uw  complex? Ook dan kan De Lairesse Bouwmanagement u van dienst zijn bij het opstellen van de plannen, de begeleiding bij uitvoering en de nazorg.

Of heeft u een pand in eigendom dat getransformeerd wordt naar woningen? De Lairesse Bouwmanagement kan de gehele transformatie onder haar hoede nemen. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u om tot een zo kwalitatief goede en  kostenefficiënte oplossing te komen.

 

Moderne energieoplossingen

Veel VVE’s buigen zich momenteel over de mogelijkheden om energie te besparen op de gemeenschappelijke installaties. De Lairesse Bouwmanagement heeft in de loop der jaren veel expertise opgebouwd om u te adviseren over energiezuinige verlichting in het complex, over vervanging van energieslurpers als de ventilatoren, liften en stookinstallaties.

Maar ook voor de toepassing van zonnepanelen op het complex kunt u van ons een onafhankelijk en gedegen advies verwachten. Uiteraard helpen wij u graag met de realisatie van de nieuwe toepassingen.

 

Diensten van De Lairesse Bouwmanagement

 

 • Meerjaren onderhoudsplan
  • Een Meerjaren Onderhoudsplan maken ... lees meer
 •  
 • Voorbereiding en begeleiding uitvoering groot onderhoud
  • Jaarlijks wordt een update gemaakt van wat nodig is ...lees meer
 •  
 • Technisch beheer
  • Het aan ons uitbesteden van het technisch beheer ... lees meer
 •  
 • Startende VVE en oplevering nieuwbouw
  • De bescherming van de VvE ... lees meer
 •  
 • Verbouwing- en transformatiebegeleiding
  • Bij modernisering of verbetering ... lees meer
 •  
 • Moderne energieoplossingen
  • Nieuwe mogelijkheden om energie te besparen ... lees meer

 

Meerjaren onderhoudsplan

Wij maken in overleg met het VVE-bestuur een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP). Na een uitgebreide schouw van het complex adviseren wij u over de te ondernemen stappen voor het duurzaam onderhoud van de gevels, daken, gemeenschappelijke ruimten, installaties, parkeergarages, etcetera.  In het MJOP omschrijven wij in tekst het gebouw en de gebruikte materialen. Wij adviseren over de resterende levensduur en het uit te voeren  onderhoud gedurende de levensduur. In een meerjarenplan maken wij de noodzakelijke investeringen inzichtelijk.

 

Voorbereiding en begeleiding uitvoering groot onderhoud

Jaarlijks wordt een update gemaakt van de uitvoeringsplanning zodat alleen het onderhoud uitgevoerd wordt wat ook echt nodig is. Daarbij ondersteunen wij het bestuur bij de jaarvergadering van de VVE en geven een presentatie van de uit te voeren plannen.

Wij maken voor u uiteraard berekeningen van de benodigde investeringen en helpen u met het selecteren van de uitvoerende partijen. We adviseren over de werkomschrijving, de te gebruiken materialen en offertes. Daarna kunnen wij het groot onderhoud begeleiden tot en met de oplevering en afhandeling van de losse eindjes.

 

Technisch beheer

Met het uitbesteden van het technisch beheer van het complex aan De Lairesse Bouwmanagement zorgt de VVE voor continu behoud van de goede staat van en zorg voor het eigendom. Besturen komen en gaan, en daarmee is het lastig om bijvoorbeeld technische kennis over het beheer van een gebouw ‘vast te houden’. Bovendien kan van een bestuur ook niet verwacht worden dat het alle technische kennis zelf in huis heeft.

Door uitbesteding van het beheer kan ook geld bespaard worden omdat niet telkens het wiel opnieuw hoeft te worden uitgevonden. Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan gebruik van bijzondere materialen of kennis van installaties.

Wij vormen daarmee een deel van het collectieve geheugen van het complex en kunnen u en toekomstige bewoners daarom goed adviseren over de staat van onderhoud. Dat geeft zekerheid en voorkomt teleurstellingen.

De Lairesse Bouwmanagement werkt met betrouwbare uitvoerende partners die wij regelmatig inschakelen voor hetzelfde complex. Dat scheelt veel voorbereidingstijd en zorgt voor zorgvuldige naleving van de afspraken.

 

Startende VVE en oplevering nieuwbouw

Tot aan de oplevering van een nieuwbouwcomplex zijn toekomstige eigenaars van appartementen in Nederland juridisch goed beschermd. De bescherming van de VvE bij de oplevering van de algemene ruimtes is in ons land, naar ons idee, juist onvoldoende goed geregeld. Garanties op onderdelen blijken soms onvolledig of onredelijk. Besturen hebben vaak beperkt kennis van installaties en constructies.

De Lairesse Bouwmanagement helpt startende VVE’s met het in kaart brengen van alle voorwaarden en de technische controles bij oplevering. En wij zorgen voor onderhandelingen met de bouwer en aannemer over bouwkundige gebreken en eventuele bouwfouten. Wij ondersteunen u bij het, desnoods juridisch, afdwingen van reparaties, garanties en compensatie.

 

Verbouwing- en transformatiebegeleiding

Heeft u speciale verzoeken voor modernisering van bijvoorbeeld de gebouwentree, installatie van toegang- of beveiligingsapparatuur of andere wensen ten aanzien van uw  complex? Ook dan kan De Lairesse Bouwmanagement u van dienst zijn bij het opstellen van de plannen, de begeleiding bij uitvoering en de nazorg.

Of heeft u een pand in eigendom dat getransformeerd wordt naar woningen? De Lairesse Bouwmanagement kan de gehele transformatie onder haar hoede nemen. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u om tot een zo kwalitatief goede en  kostenefficiënte oplossing te komen.

 

Moderne energieoplossingen

Veel VVE’s buigen zich momenteel over de mogelijkheden om energie te besparen op de gemeenschappelijke installaties. De Lairesse Bouwmanagement heeft in de loop der jaren veel expertise opgebouwd om u te adviseren over energiezuinige verlichting in het complex, over vervanging van energieslurpers als de ventilatoren, liften en stookinstallaties.

Maar ook voor de toepassing van zonnepanelen op het complex kunt u van ons een onafhankelijk en gedegen advies verwachten. Uiteraard helpen wij u graag met de realisatie van de nieuwe toepassingen.