De Lairesse Bouwmanagement bv - KvK 34139656 - Generaal Vetterstraat 77 A - 1059 BT Amsterdam - disclaimer

Marcel van Tol (1963) studeerde HTS Weg- en Waterbouw in Amsterdam. Al snel na zijn afstuderen ging zijn interesse uit naar woningbouw en werkte hij bij woningbouwcorporaties en voor een aantal gemeenten. Deze kennis en ervaring zet hij vanaf 2000 in bij De Lairesse Bouwmanagement als specialist Meerjaren Onderhoudsplanning en begeleider uitvoering.

Marcel schept een groot genoegen in zowel het ‘binnen als het buitenwerk’ en vindt open en duidelijk contact met mensen belangrijk. En door op zoveel verschillende plekken in de stad te komen levert het werk hem dagelijks ook veel plezier op.

 

E-mail: mvt@delairesse.com

Marcel

Bracha

Eric

Jessie

Robert

De Lairesse

B  O  U  W  M  A  N  A  G  E  M  E  N  T  

bv

 
 

De Lairesse

BOUWMANAGEMENT  bv

Marcel van Tol (1963) studeerde HTS Weg- en Waterbouw in Amsterdam. Al snel na zijn afstuderen ging zijn interesse uit naar woningbouw en werkte hij bij woningbouwcorporaties en voor een aantal gemeenten. Deze kennis en ervaring zet hij vanaf 2000 in bij De Lairesse Bouwmanagement als specialist Meerjaren Onderhoudsplanning en begeleider uitvoering.

Marcel schept een groot genoegen in zowel het ‘binnen als het buitenwerk’ en vindt open en duidelijk contact met mensen belangrijk. En door op zoveel verschillende plekken in de stad te komen levert het werk hem dagelijks ook veel plezier op.

De Lairesse Bouwmanagement bv - KvK 34139656 - disclaimer

Generaal Vetterstraat 77 A - 1059 BT Amsterdam