De Lairesse Bouwmanagement bv - KvK 34139656 - Generaal Vetterstraat 77 A - 1059 BT Amsterdam - disclaimer

De Lairesse

B  O  U  W  M  A  N  A  G  E  M  E  N  T  

bv

ROC Europaboulevard

Zuidas, Amsterdam-Zuid

Bouwjaar: 2011

Architekt: Ector Hoogstad Architecten.

Complex omvang:
verzamelgebouw voor onderwijs (5 lagen) commercieel (2 lagen)
 parkeergarage (1 laag).

Opdracht DLB

- Afhandeling oplevergebreken

- Meerjaren Onderhoudsplan

- Technisch beheer

De Lairesse

BOUWMANAGEMENT  bv

De Lairesse Bouwmanagement bv - KvK 34139656 - disclaimer

Generaal Vetterstraat 77 A - 1059 BT Amsterdam