De Lairesse Bouwmanagement bv - KvK 34139656 - Generaal Vetterstraat 77 A - 1059 BT Amsterdam - disclaimer

De Lairesse

B  O  U  W  M  A  N  A  G  E  M  E  N  T  

bv

IJdock

Amsterdam-Centrum

Bouwjaar: 2009 - 2013

Architecten: diverse

Complex omvang:
Eiland waarop 5 panden staan, een kantoorgebouw, een woongebouw, gebouw van het Openbaar Ministerie, Paleis van Justitie en een hotel en 2 lagen parkeergarage

Opdracht DLB

- Oplevering van de gemeenschappelijke delen
van het eiland

- Technisch beheer van de
gemeenschappelijke delen van het eiland

- Oplevering algemene ruimtes woongebouw

- Meerjaren Onderhoudsplan woongebouw

De Lairesse

BOUWMANAGEMENT  bv

De Lairesse Bouwmanagement bv - KvK 34139656 - disclaimer

Generaal Vetterstraat 77 A - 1059 BT Amsterdam