De Lairesse Bouwmanagement bv - KvK 34139656 - Generaal Vetterstraat 77 A - 1059 BT Amsterdam - disclaimer

De Lairesse

B  O  U  W  M  A  N  A  G  E  M  E  N  T  

bv

Op Zuid

Zuidas
Amsterdam-Zuid

Bouwjaar: 2014

Architekt: Diederendirrix Architecten

Complex omvang:
50 koopappartementen

Opdracht DLB

- Oplevering algemene ruimtes

- Meerjaren Onderhoudsplan

- Technisch beheer

De Lairesse

BOUWMANAGEMENT  bv

De Lairesse Bouwmanagement bv - KvK 34139656 - disclaimer

Generaal Vetterstraat 77 A - 1059 BT Amsterdam