De Lairesse Bouwmanagement bv - KvK 34139656 - Generaal Vetterstraat 77 A - 1059 BT Amsterdam - disclaimer

De Lairesse

B  O  U  W  M  A  N  A  G  E  M  E  N  T  

bv

New Amsterdam

Zuidas
Amsterdam-Zuid

Bouwjaar: 2008

Architekt: Architecten Cie

Complex omvang:
180 huurwoningen
20 casco opgeleverde koopwoningen

Opdracht DLB

- Coördinatie van de afbouw
van de casco koopwoningen

- Meerjaren Onderhoudsplan

- Technisch beheer

- Begeleiding huismeester

De Lairesse

BOUWMANAGEMENT  bv

De Lairesse Bouwmanagement bv - KvK 34139656 - disclaimer

Generaal Vetterstraat 77 A - 1059 BT Amsterdam