De Lairesse Bouwmanagement bv - KvK 34139656 - Generaal Vetterstraat 77 A - 1059 BT Amsterdam - disclaimer

De Lairesse

B  O  U  W  M  A  N  A  G  E  M  E  N  T  

bv

Parkeergarages Overhoeks
blokken A en B

 Amsterdam-Noord

Bouwjaar: 2009 - 2016

Architect: Geurst & Schulze architecten

Omvang van de parkeergarages
blok A: 490 pp
blok B: 365 pp

Opdracht DLB

- Oplevering algemene ruimtes

- Meerjaren Onderhoudsplan

- Technisch beheer

De Lairesse

BOUWMANAGEMENT  bv

De Lairesse Bouwmanagement bv - KvK 34139656 - disclaimer

Generaal Vetterstraat 77 A - 1059 BT Amsterdam